Paweł Graś

Aktualności

Mamy plan dla Polski

- Platforma Obywatelska ma plan dla Polski. Jego podstawą jest ponad 400 miliardów zł, które wynegocjowaliśmy w budżecie unijnym. Praca, godna płaca, rodzina, rewitalizacja gmin, miast i miasteczek – to priorytety Platformy na kolejne lata – zadeklarował premier Donald Tusk na Konwencji Krajowej PO

- Nowy plan to przede wszystkim praca. Ona jest najważniejsza! Polacy mają prawo do wyższych i bezpieczniejszych zarobków. Wzrost gospodarczy, który przewidujemy na 3 proc. w 2014r., musi się przełożyć na płace. Polacy zasługują na pracę bezpieczną. Ale będziemy unikać rozwiązań, których jedynym efektem będzie tylko wzrost bezrobocia. Nowe otwarcie, o którym mówię, to przekierowanie tych wielkich pieniędzy na polskie rodziny – podkreślił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.


O znaczeniu środków europejskich dla rozwoju Polski i dobrobytu Polaków mówiła też przyszła wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska. – Mamy do dyspozycji ogromną ilość środków. W ciągu najbliższych lat będziemy realizować program o łącznej wartości 115 mld euro – zaznaczyła E. Bieńkowska.

Swoje plany delegatom na Konwencję (i jej gościom) przedstawili też pozostali nowi ministrowie rządu PO-PSL. – Nauka, twórczość, myślenie są priorytetem rządu i kołem napędowym dla Polski. Dotyczy to nie najbliższych 2 lat, ale 20-30 lat – mówiła przyszła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Odpowiedzialna za edukację Joanna Kluzik-Rostkowska zadeklarowała m.in. o zerwanie ze stosowanym w wielu szkołach i kosztownym zwyczajem zmiany podręczników co roku.

Nowy minister finansów dr Mateusz Szczurek zapowiedział likwidację obecnej ordynacji podatkowej oraz wprowadzenie w jej miejsce Kodeksu Podatkowego (z szeroką listą praw podatnika). Podkreślał też znaczenie oszczędności dla budowy polskiego kapitału i wzrostu gospodarczego. – Oszczędności nie wezmą się z II filara z OFE, gdzie przesuwamy je z jednego miejsca w drugie– podsumował Szczurek.

Minister środowiska Maciej Grabowski chce przyspieszyć inwestycje dotyczące wydobycia gazu łupkowego. Odnosząc się do zmian w systemie gromadzenia odpadów, ocenił, że system ten wymaga przeglądu, aby był przyjaźniejszy dla obywateli, gmin i firm. Z kolei odpowiedzialny za administrację i cyfryzację dr Rafał Trzaskowski podkreślił, że jako szef MAC będzie zabiegał o lepiej dostępne i tańsze usługi telekomunikacyjne oraz „przekazanie obywatelom decyzji o tym, jaki Kościół chcą wspierać”.

Przyszły minister sportu Andrzej Biernat przypominał o znaczeniu sportu w życiu Polaków oraz wadze turystyki dla polskiej gospodarki. Jej udział w polskim PKB to 6 proc.

Premier przypomniał delegatom na Konwencję, że realizacja tego planu nie będzie możliwa, jeśli Platforma straci zaufanie wyborców. Żeby tego uniknąć, PO musi trzymać się najwyższych standardów moralnych. Donald Tusk ostrzegł jednocześnie, że będzie bezwzględnie egzekwować uczciwość od partyjnych kolegów. Osoby, które złamały prawo, poniosą przewidziane prawem konsekwencje. Ci zaś, którzy naruszali standardy, nie mają szans na miejsca na listach wyborczych.

Zakończona w sobotę po południu Konwencja Krajowa PO zadecydowała o przeprowadzeniu istotnych zmian w statucie partii. Wprowadzone zostały powszechne wybory – z udziałem wszystkich członków PO – na przewodniczących regionalnych i powiatowych. Partia zmieniła też zasady przyjmowania członków Platformy oraz tworzenia kół. Przykładowo, nowi członkowie musieliby opłacać składki członkowskie osobiście, z własnego konta bankowego. Liczba członków Rady Krajowej, wybieranych przez Konwencję, została ustalona na 120 osób. Wzmocniono rolę Rzecznika Dyscypliny Partyjnej – w każdym województwie zostaną powołani regionalni rzecznicy dyscypliny, jemu podlegający.

Konwencja formalnie wieńczy proces wyborów wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej. Jego pierwszym etapem był wybór przewodniczącego partii – po raz pierwszy w wyborach powszechnych. Głosowanie korespondencyjne i internetowe trwało kilka tygodni. Wynik poznaliśmy 23 sierpnia. Zwyciężył Donald Tusk, uzyskując 79,58 proc. głosów. Następnym etapem były zjazdy w kołach (1-15.09) oraz wybory w powiatach (30.09-06.10). Zjazdy regionalne, wybierające władze PO na szczeblu wojewódzkim, w tym przewodniczących regionów, rozpoczęły się 21 października. Ostatnie wybory regionalne przeprowadzono 15 listopada w woj. lubelskim.

Delegaci na Konwencję wybrali członków Rady Krajowej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Konwencja przyjęła też sprawozdanie z działalności Rady, Sądu i Komisji oraz udzieliła absolutorium Zarządowi Krajowemu Platformy Obywatelskiej. Wyniki wyborów dostępne na stronie.

Źródło: Platforma.org

Anuluj