Paweł Graś

Aktualności

Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską

Dokument określa strategię wykorzystania nowej puli środków unijnych na lata 2014-2020. Opisuje, jak i w co będziemy inwestować.

Euro Bank Notes

 

Na całkowitą sumę 119,5 miliarda euro składać się będą środki w ramach:

 • Polityki Spójności w wysokości ok. 82,5 mld euro,
 • Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości ok. 32,1 mld euro,
 • programów takich jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus w wysokości ok. 5 mld euro.

Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa oznacza przejście do kolejnego etapu finansowych negocjacji między Polską a Unią Europejską (UE). Kolejnym krokiem będą rozmowy na temat środków w ramach programów operacyjnych, które najprawdopodobniej zakończą się w lipcu 2014 r.

Gdzie trafi wsparcie UE? Wzrost gospodarczy, zwiększenie zatrudnienia i modernizacja gospodarki

Wsparcie unijne trafi przede wszystkim na projekty, które najbardziej przyczyniają się do:

 • wzrostu gospodarczego,
 • zwiększenia zatrudnienia,
 • modernizacji gospodarki.

Premiowane będą te przedsięwzięcia, z których efektów będziemy korzystać jeszcze długo po ich zakończeniu. Zasadniczym celem, jaki sobie stawiamy, jest wzrost gospodarczy zapewniający Polsce na koniec tej perspektywy ok. 80% unijnego poziomu PKB per capita (Produktu Krajowego Brutto liczonego na 1 mieszkańca).

W nadchodzących latach największy akcent położymy na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na:

 • wiedzy,
 • kapitale intelektualnym,
 • rezultatach przemian cyfrowych.

Dlatego stawiamy na współpracę biznesu i nauki. Chcemy w ten sposób usprawnić wprowadzanie na rynek – nie tylko polski – nowych, niespotykanych dotąd rozwiązań. Chcemy również, aby do 2020 roku nakłady na sektor B+R zwiększyły się w Polsce z obecnych 0,9% PKB do 1,7% PKB, z czego połowa pochodzić będzie z sektora przedsiębiorstw. Zamierzamy przeznaczyć w sumie ponad 18 mld euro na:

 • innowacje,
 • prace badawczo-rozwojowe,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • konkurencyjność przedsiębiorstw.

źródło: premier.gov.pl

Anuluj