Paweł Graś

Strona główna

Początek

Urodziłem się 23 lutego (dzień obchodzony jako swięto Armii Radzieckiej) w 1964 roku w Kętach, w domu przy ulicy S. Staszica. Mama pracowała w gminnej spółdzielni, tata był kierowcą. Starszy o dziesięć lat brat zadecydował że będę miał na imię Paweł. Dzieciństwo spędziłem głównie pod opieką babci. W przedszkolu wytrzymałem miesiąc, uciekając zresztą codziennie w czasie poobiedniej ciszy. W szkole podstawowej byłem już bardziej cierpliwy.

Wykształcenie

Maturę zdałem w liceum ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach, w klasie o profilu humanistycznym. Przez trzy lata studiowałem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, ostatecznie ukończyłem studia politologiczne o specjalizacji dziennikarskiej w Instytucie Nauk Politycznych UJ.
Ponieważ jeszcze w trakcie studiów rozpocząłem pracę, poszerzałem swoją wiedzę związaną z ekonomią, zarządzaniem i przedsiębiorczością, uczestnicząc w brytyjskim programie dla trenerów zarządzania Matrik i kończąc różnorodne kursy i szkolenia. W związku z moimi zainteresowaniami i późniejszą pracą uczestniczyłem w kilku programach kształcących specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i obronności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w Centrum Marshalla w Bawarii.

Praca i polityka

Moje studia w Krakowie przeplatały pracę i politykę, najpierw tę podziemną w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UJ, gdzie w końcu lat osiemdziesiątych miałem zaszczyt przez rok przewodniczyć Komisji Uczelnianej, potem legalną po wyborach w 1989 roku. Początek lat dziewięćdziesiątych poświęciłem budowie firmy informatycznej, którą później zarządzałem przez dziesięć lat. W roku 1995 ponownie zaangażowałem się w politykę, współpracując przy tworzeniu „Ruchu 100″, ugrupowania założonego przez Czesława Bieleckiego, Andrzeja Olechowskiego, Franciszkę Cegielską. Budowałem struktury Ruchu w Małopolsce, przewodniczyłem też radzie politycznej Ruchu.

W 1998 roku zostałem doradcą Premiera Jerzego Buzka, zajmowałem się sprawami związanymi z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz reagowaniem kryzysowym. Wtedy też miałem możliwość współpracy z Wojskową Formacją Specjalną GROM. W parlamencie pracuję od grudnia 1998 roku. Byłem członkiem Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych. Wchodziłem w skład Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także w dwóch komisji nadzwyczajnych tworzących ustawy o Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu i Wojskowych Służbach informacyjnych. Jestem również członkiem Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, pełnię funkcję wiceprzewodniczącego podkomisji zajmującej się rozwojem przyszłych zdolności obronnych NATO Ukraina.

W lutym 2001 roku zostałem pełnomocnikiem okręgowym Platformy Obywatelskiej w Małopolsce Południowo-Zachodniej. Tworzyłem struktury ugrupowania w powiatach chrzanowskim, myślenickim, oświęcimskim, suskim i wadowickim. W strukturach krajowych PO pełniłem funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego.

W wyborach w 2001 uzyskałem mandat posła jako kandydat Platformy Obywatelskiej w okręgu chrzanowskim, ponownie zostałem wybrany do Sejmu cztery lata później, także jako kandydat PO. Zasiadałem w Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W Sejmie IV kadencji byłem członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. rządowego projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

W Sejmie V kadencji przewodniczyłem stałej Podkomisji ds. Współpracy z Zagranicą i NATO. Od kwietnia do czerwca 2006 byłem wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

21 października 2007 po raz czwarty zostałem wybrany posłem na Sejm, kandydując kolejny raz z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu chrzanowskim, otrzymując 35 779 głosów.

Od 16 listopada 2007 do 11 stycznia 2008 obejmowałem stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa i koordynator służb specjalnych.

Od 23 lutego 2009 pełnię funkcję Sekretarza Stanu w KPRM, rzecznika prasowego rządu Donalda Tuska.

Podczas październikowej Rady Krajowej w 2010 roku zostałem wybrany na członka Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP.

O Pawle Grasiu*

Człowiek do zadań specjalnych, bardzo oddany idei Platformy. Są podejrzenia, że nigdy nie wyjeżdża na urlop i nie odpoczywa. Bardzo lubiany przez kolegów. Ma słabość do munduru i do służb specjalnych. Gdy był doradcą w rządzie prof. Jerzego Buzka, zaczął współpracę z GROM. Żołnierze jednostki do tej pory uważają go za swojego nieformalnego rzecznika. Ukończył politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, już podczas studiów zaangażował się w działalność opozycyjną. W Platformie Obywatelskiej jest od 2001 roku, a w Sejmie RP – od 1998 roku,. Był m.in. członkiem Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych. Wchodził również w skład Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także w dwóch komisji nadzwyczajnych tworzących ustawy o Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu i Wojskowych Służbach informacyjnych. Paweł Graś umie dogadać się niemal z każdym, jako szef sądu koleżeńskiego Platformy zawsze skutecznie gasił personalne pożary. Ten talent pomaga w pełnieniu funkcji rzecznika rządu premiera Donalda Tuska.

* wpis na archiwalnej stronie Platformy Obywatelskiej

Anuluj